Oznamy obce

Nemocnica v Partizánskom – zmena poskytovaných služieb

Vzhľadom k aktuálnym zmenám , ktoré nastali v regiónoch okresov Partizánske, Topoľčany a Bánovce nad Bebravou, nemocnica v Partizánskom oznamuje občanom úpravu poskytovania zdravotnej starostlivosti  od 01.07.2018 nasledovne:

  1. Zazmluvnenie činnosti gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, novorodeneckého oddelenia a detského oddelenia od 01.0.5.2018 Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Z uvedeného vyplýva, že ošetrujú všetky pacienky v plnom rozsahu zazmluvnených činností.
  2. Rozšírenie lôžkovej časti  nemocnice – nový klaster oddelenia dlhodobo chorých a oddelenia vnútorného lekárstva s 20 novými lôžkami
  3. Činnosť všetkých ambulancií SVaLZ (CT, RDG oddelenie, sono pracovisko, denzitometria a fyziatricko-rehabilitačné oddelenie) zostáva plne funkčná v nezmenenom stave.
  4. Poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore chirurgia (ďalej JZS) v režime pondelok – piatok.
  5. Prevádzka Ústavnej pohotovostnej služby (Ďalej ÚPS) pre všetky odobry – ÚPS interná, ÚPS neurologická, ÚPS gynekologická, ÚPS detská, s výnimkou ÚPS chirurgickej zostáva plne funkčná v nezmenenom nepretržitom režime, ako doposiaľ. ÚPS chirurgická bude poskytovaná pacientom v pracovných dňoch pondelok  – piatok v čase od 15:30 do 22:00 hod.  pre prípady, ktoré nevyžadujú hospitalizáciu.

Doplnenie informácie o zmene poskytovaných služieb

Zber použitých náplní do tlačiarní

Vážení spoluobčania, naša obec sa zapojila do ekologického programu na zber použitých atramentových cartridgov a laserových tonerov z tlačiarní. Zberný box pre recykláciu je umiestnený na obecnom úrade. Myslite ekologicky a prineste použité cartridge a tonery do zberného boxu. Nevhadzujte ich prosím do komunálneho odpadu. Odovzdanie je zadarmo.
c4f_letak_nesbirame_2016_sk_n01

Opotrebované pneumatiky

Opotrebované pneumatiky od 01.01.2016 bude možné bezplatne odovzdať už len u prevádzkovateľov pneuservisov. Nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z. týmto zaväzuje výrobcov a distribútorov pneumatík zabezpečiť bezplatný spätný zber opotrebovaných pneumatík cez predajné miesta.