Odstávka vody

Obnovenie dodávky pitnej vody

Na základe kladných výsledkov rozborov vzoriek vody z vodného zdroja – prameňa Kopanička, kde voda dodávaná z tohto vodného zdroja opätovne spĺňa parametre určené pre pitnú vodu, ZsVS, a.s. Nitra, OZ Topolčany dňom 13.06.2019

obnovuje

dodávku pitnej vody pre obce Krásna Ves a Timoradza

a zároveň ruší vyhlásený regulačný stupeň dodávky vody.