Komunálne voľby 2018

Komunálne voľby 2018 – oznam

Oznamujeme Vám, že zapisovateľom miestnej
volebnej komisie je Ing. Eva Goljerová,

t.č.: 038/7669123, 0910 919 006

emailová adresa: ocutimo@gmail.com

 

Oznamujeme Vám, že elektronická adresa na doručenie oznámenia
o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce Timoradza je ocutimo@gmail.com.

Komunálne voľby 2018 – informácie pre občanov

Volebná miestnosť – kultúrny dom v Timoradzi, Okrsok č.1

Obecné zastupiteľstvo v Timoradzi dňa 28.06.2018 schválilo uznesením č 124/2018 pre volebné obdobie 2018 – 2022 počet poslancov 7

Ku dňu vyhlásenia volieb má obec Timoradza 526 obyvateľov

Počet podpisov na podpisovej listine nezávislého kandidáta pre voľby do OZ v obci Timoradza je 100

Počet podpisov na podpisovej listine nezávislého kandidáta pre starostu obce Timoradza je 100