Komunálne voľby 2018

Výsledky komunálnych volieb 2018

Počet voličov zapísaných v zozname voličov – 432

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní – 288

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku – 288

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva – 283

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce – 283

 

Starosta obce Timoradza

1. Ing. Juraj Krajčík – 203 hlasov

Poslanci OZ v Timoradzi

1. Ing. Jakub Mikuš – 186 hlasov
2. Ľudmila Mikušová – 183 hlasov
3. Jozef Hruška – 182 hlasov
4. Jozef Hruška – 177 hlasov
5. Janka Hudecová – 160 hlasov
6. František Bátora – 146 hlasov
7. Ing. Mária Duláková – 137 hlasov

náhradníci

1. Michal Matúš – 117 hlasov
2. JUDr. Marta Ottová – 112 hlasov
3. Katarína Turajová – 94 hlasov