Oslavu k mesiacu úcty k starším

Obec Timoradza a komisia kultúry a sociálnych vecí

Vás srdečne pozýva na

 Oslavu k mesiacu úcty k starším

spojenú so slávnostným zápisom jubilantov

do pamätnej knihy

v nedeľu 27.10.2019  o 15:00 hodine

v kultúrnom dome.