Zvoz komunálneho odpadu v obci

Zvoz zmesového komunálneho odpadu sa koná každú 2. stredu.

Najbližšie termíny zvozov:

26.6.2019,

10.7.2019,

24.7.2019,

7.8.2019,

21.8.2019,

4.9.2019,

18.9.2019,

2.10.2019,

16.10.2019,

30.10.2019,

13.11.2019,

27.11.2019,

11.12.2019