MEDZINÁRODNÉ ETAPOVÉ CYKLISTICKÉ PRETEKY – 18.05.2019

Dňa 18.05.2019, t.j. v sobotu sa budú konať v čase od 14:00 do 18:00 hod. Medzinárodné cyklistické preteky Trenčianskym regiónom v cestnej cyklistike pretekom jednotlivcov pod záštitou predsedu TSK Jaroslava Bašku.

Preteky štartujú o 14:00 hod v Bánovciach nad Bebravou a povedú cez obce Dežerice, Horňany, Bobot, Motešice, Krásna Ves, Timoradza, Podlužany,  Horné Ozorovce, kde pretekári tento okruh absolvujú 3x v dĺžke 113 km s cieľom v obci Podlužany.

Týmto by sme Vás požiadali, aby ste svoje motorové vozidlá neparkovali pozdĺž hlavnej cesty a zabezpečili zvieratá proti úniku. Tiež Vás žiadame, aby ste rešpektovali príslušníkov polície a organizátorov a tým predišli konfliktom a prispeli tak k hladkému priebehu preteku.

Za porozumenie ďakujeme!!!