Výsledky volieb prezidenta II. kolo v Timoradzi

Počet voličov zapísaných v zozname voličov:  434
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 224
Počet platných hlasov:                                      222