Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK.

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej
volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu starostovi obce je: ocutimo@gmail.com

Zapisovateľkou okrskovej volebnej komisie je:

Ing. Eva Goljerová,
tel.: 038 7669 123,
mobil: 0910 919 006,
email: ocutimo@gmail.com