Výsledky volieb prezidenta v Timoradzi

Počet voličov zapísaných v zozname voličov – 430
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní – 249
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku – 249
Počet platných hlasov – 248

1. Béla Bugár Ing.                             6
2. Zuzana Čaputová Mgr.                67
3. Martin Daňo                                   3
4. Štefan Harabin JUDr.                   25
5. Eduard Chmelár doc. Mgr., PhD. 11
6. Marian Kotleba Ing. Mgr.              40
7. Milan Krajniak Bc.                          6
8. József Menyhárt PaedDr., PhD.    –
9. František Mikloško RNDr.             11
10. Robert Mistrík Dr. Ing.                 –
11. Maroš Šefčovič JUDr., PhD.       74
12. Róbert Švec Mgr.                         1
13. Bohumila Tauchmannová Ing.     1
14. Juraj Zábojník Dr. Ing., PhD.       3
15. Ivan Zuzula RNDr., CSc.             –