Oznámenie ku voľbám prezidenta

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce je: ocutimo@gmail.com

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je: ocutimo@gmail.com

Zapisovateľkou okrskovej volebnej komisie je:

Ing. Eva Goljerová,

tel.: 038 7669 123,

mobil: 0910 919 006,

email: ocutimo@gmail.com