elektronická adresa (e-mail) na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Email na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: ocutimo@gmail.com