Turnaj v Mariáši

Komisia kultúry a sociálnych vecí pri OZ Timoradza

organizuje

dňa 29. decembra 2018

v Kultúrnom dome v Timoradzi

15. ročník turnaja

V MARIÁŠI

Začiatok o 10.00 hod.

Štartovné 7,- €

Prezentácia účastníkov a vylosovanie turnaja o 9.30 hod.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť u  p. Jozefa Ďurču a Zdenka Motúza do 22.12.2018.

 

O občerstvenie je postarané