Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce Timoradza

Obec – Timoradza uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu    volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce :

Poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3)

 

1. Juraj Krajčík, Ing., 39 rokov, starosta obce, nezávislý kandidát

2. Marta Ottová, JUDr., 57 rokov, štátny zamestnanec, nezávislá kandidátka

 V Timoradzi, 25.9.2018