Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Timoradzi

 

Obec Timoradza   uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného  zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:


Volebný obvod č. 1

Poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3)

 

  1. František Bátora,  47 rokov, SZČO, Slovenská Národná Strana
  2. Mária Duláková, Ing., 37 rokov, SHR,  Kresťanskodemokratické hnutie
  3. Jozef Hruška, 65 rokov, dôchodca, Slovenská Národná Strana
  4. Jozef Hruška, 42 rokov, strážna služba, Slovenská Národná Strana
  5. Janka Hudecová, 40 rokov, šička, Slovenská Národná Strana
  6. Michal Matúš, 36 rokov, administratívny pracovník, Slovenská Národná Strana
  7. Jakub Mikuš, Ing. 25 rokov, technik v automobilovom priemysle, SMER – sociálna demokracia
  8. Ľudmila Mikušová, 61 rokov, dôchodkyňa, Slovenská Národná Strana
  9. Marta Ottová, JUDr., 57 rokov, štátny zamestnanec, nezávislá kandidátka
  10. Katarína Turajová, 41 rokov, upratovačka, Slovenská Národná Strana

.

Vo volebnom obvode sa volí …..7…….. poslancov.

. V Timoradzi, 25.9.2018