Komunálne voľby 2018 – oznam

Oznamujeme Vám, že zapisovateľom miestnej
volebnej komisie je Ing. Eva Goljerová,

t.č.: 038/7669123, 0910 919 006

emailová adresa: ocutimo@gmail.com

 

Oznamujeme Vám, že elektronická adresa na doručenie oznámenia
o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce Timoradza je ocutimo@gmail.com.