Rozlúčka s prázdninami

Obec Timoradza v spolupráci s kultúrnou komisiou

pozýva všetky deti

na akciu

 ktorá bude prebiehať v pajte pri ihrisku

v utorok, 28.08. večer o 19tej hodine.

 

 

Pre deti je nachystané večerné premietanie s občerstvením.