Deň matiek

Obec Timoradza a komisia kultúry a sociálnych vecí

pozýva

všetky mamičky a babičky

na sviatočné posedenie pri príležitosti

Dňa matiek

 

 

spojenú so slávnostným zápisom novonarodených detí do pamätnej knihy obce,

v nedeľu 13. mája 2018 o 15:00 hodine

v kultúrnom dome.