Výsledky volieb do VÚC 2017 v našej obci

Počet zapísaných voličov 436
Počet zúčastnených voličov 131

Predseda

Jaroslav BAŠKA, Ing. 84 hlasov
Petra HAJŠELOVÁ, Mgr.   3 hlasy
Renáta KAŠČÁKOVÁ, Mgr. 16 hlasov
Nora PÁNIKOVÁ   4 hlasov
Štefan ŠKULTÉTY, PhDr. 12 hlasov
Igor VALKO   1 hlas
Ferdinand VAVRÍK   5 hlasov

Poslanci

Zuzana MÁČEKOVÁ, Ing. 49 hlasov
Mária HAJŠOVÁ, Ing. 45 hlasov
Rudolfa NOVOTNÁ, PhDr. PaedDr. 30 hlasov
Peter BULÍK, Mgr. 29 hlasov
Marián CHOVANEC 28 hlasov
Ladislav CHUDOBA 24 hlasov
Ján KŠIŇAN, Ing., PhD. 16 hlasov
Nadežda ZAŤKOVÁ 15 hlasov
Anton GRŇO 14 hlasov
Peter KRÁLIK, Mgr. 14 hlasov
Pavol KOVALÍČEK 13 hlasov
Peter ŠEVČÍK, Ing. 13 hlasov
Božena BOBUŠOVÁ, Mgr. 9 hlasov
Štefan BARTEK 8 hlasov
Lukáš ŠARINA 8 hlasov
Stanislav VAVRO, Ing. 6 hlasov
Jana ZÁHUMENSKÁ, Mgr. 5 hlasov
Jozef BOČINEC 3 hlasy