Oznam k voľbám 2017

Delegovanie členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie pre Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 môžete zasielať aj elektronicky na adresu Obecného úradu Timoradza: ocutimo@gmail.com do 5.10.2017