Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu – územný plán obce Bobot

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu do 15 dní od zverejnenia na adresu:

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.

Oznámenie nájdete na stránke: enviroportal.sk