Nové úradné hodiny na stavebnom úrade Krásna Ves

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD KRÁSNA VES
( Stavebný úrad )

Deň : Streda

Úradné hodiny : 8.00 – 15.00 h

Obedňajšia prestávka v čase od 11.00 – 11.30 h